• +30.25410.70041

ΝΕΟΣ ΚΟΚ!!! ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΚΟΚ!!! ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο επέρχονται σοβαρές αλλαγές στα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση 40% σε όλα τα πρόστιμα όμως και προσαύξησή τους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης καταργείται η έκπτωση ύψους 50%, για την εξόφληση του προστίμου εντός 10 ημερών.

Θεσπίζονται τρεις (3) κατηγορίες παραβάσεων του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας, οι οποίες θα διακρίνονται σε υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας.

Παραβάσεις που αφορούν σε χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, τη χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη ζώνη ασφαλείας, τη χρήση κράνους και τη ρίψη τσιγάρου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο, ήτοι αφαίρεση πινακίδων και άδειας για 60 ημέρες.

Καλέστε μας
Χάρτης