• +30.25410.70041

ΜΕ ΤΟ N.4509/2017 ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

ΜΕ ΤΟ N.4509/2017 ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Μετά την τροποποίηση του ΑΚ με τις διατάξεις του Ν. 4509/2017 προβλέπονται πλέον τα εξής:

– Χορηγείται πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

– Η έγγραφη συμφωνία των δύο μερών για την λύση του γάμου και την ρύθμιση της επιμέλειας υποβάλλεται στον συμβολαιογράφο τουλάχιστον 10 ημέρες απο τη συμφωνία. Η ημερομηνία αυτή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων, από την γραμματεία του Ειρηνοδικείου όπου έχει την έδρα του ο συμβολαιογράφος που πρόκειται να καταρτίσει την σχετική πράξη.

– Ο συμβολαιογράφος συντάσσει την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου. Επίσης επικυρώνει τις προαναφερόμενες συμφωνίες και τις ενσωματώνει σε αυτή. εν συνεχεία η πράξη υπογράφεται από τους συζύγους ή μόνο τους δικηγόρους τους (όταν υπάρχει πληρεξούσιο).

– Όταν λήγει η ισχύς της συμφωνίας που επικυρώθηκε, η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για το μετέπειτα χρονικό διάστημα δύναται να ρυθμιστούν με νεότερη συμφωνία, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

– Η πράξη του συμβολαιογράφου με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου, κατατίθεται στο αρμόδιο ληξιαρχείο, δηλαδή σ’αυτό όπου έχει καταχωρηθεί ο γάμος.

– Στις περιπτώσεις θρησκευτικού γάμου, η λύση του παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία συνοδεύεται από την συμβολαιογραφική πράξη. Η αίτηση, με την παραγγελία του Εισαγγελέα, συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει η εκκλησία στην οποία τελέστηκε ο γάμος. Το στάδιο αυτό είναι υποχρεωτικό για την πνευματική λύση του γάμου.

Να σημειωθεί πως όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται με τη συμφωνία που έχει επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο, στο θέμα της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Καλέστε μας
Χάρτης