• +30.25410.70041

Yearly Archive 10/12/2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2018

Το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Δαλίδη αναλαμβάνει αφιλοκερδώς –  για όλους τους συνταξιούχους και ανέργους δικαιούχους – την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος 2018.

Επικοινωνήστε στο 25410-70041 προκειμένου να κλείσετε ραντεβού .

Απαιτούμενα στοιχεία:

 1. Κωδικοί Taxis
 2. ΑΦΜ
 3. ΑΜΚΑ
 4. Αριθμός λογαριασμού τράπεζας IBAN

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα (άρθρο 230) και η εγκύκλιος Μ.Φ. 2119.4/3/06/16-06-2006 προβλέπουν ότι:

«Το λούσιμο οικόσιτων ζώων στις Ελληνικές θάλασσες απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 230 παρ. 1ζ του Γενικού Κανονισμού Λιμένα σε χώρους λουομένων»
«Η ύπαρξη λουομένων σε μία θαλάσσια περιοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως χώρου λουομένων».
«Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία τοποθεσία ή παραλία (στην οποία δεν παρευρίσκονται την δεδομένη χρονική στιγμή λουόμενοι) κυκλοφορεί ιδιοκτήτης ζώου μαζί με αυτό ή ο εν λόγω προβαίνει στο λούσιμο του ζώου, τότε ο ιδιοκτήτης δεν διαπράττει παράβαση».
«Εάν όμως στην ίδια τοποθεσία καταφθάσουν λουόμενοι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει είτε να το απομακρύνει από την τοποθεσία αυτή, είτε να το διατηρήσει ασφαλισμένο σε απόσταση από τους λουόμενους τέτοια που να μην παρενοχλούνται αυτοί προκειμένου να μην διαπράττει την ανωτέρω παράβαση!».

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ 2018

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημητρίου Δαλίδη σας εύχεται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!!!

 

Δημήτριος Δαλίδης                       Κωνσταντίνος Ζαϊμης

ΝΕΟΣ ΚΟΚ!!! ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με το οποίο επέρχονται σοβαρές αλλαγές στα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση 40% σε όλα τα πρόστιμα όμως και προσαύξησή τους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης καταργείται η έκπτωση ύψους 50%, για την εξόφληση του προστίμου εντός 10 ημερών.

Θεσπίζονται τρεις (3) κατηγορίες παραβάσεων του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας, οι οποίες θα διακρίνονται σε υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας.

Παραβάσεις που αφορούν σε χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης, τη χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη ζώνη ασφαλείας, τη χρήση κράνους και τη ρίψη τσιγάρου, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο, ήτοι αφαίρεση πινακίδων και άδειας για 60 ημέρες.

Μειώσεις οφειλών προς ΔΕΗ και ακυρώσεις λογαριασμών

Πολίτες ζήτησαν τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαµαρτυρόµενοι για την επιβολή από την ∆ΕΗ ΑΕ αδικαιολόγητων χρεώσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες διαµαρτύρονταν:

-για χρεώσεις διαφοροποιηµένες από τις καταγεγραµµένες καταµετρήσεις,
-για αχρεωστήτως καταβληθείσα αναπροσαρµογή προκαταβολής έναντι κατανάλωσης σε δικαιούχο κοινωνικού οικιακού τιµολογίου και
-για εσφαλµένη χρέωση κατανάλωσης λόγω βλάβης σε µετρητή διπλής εγγραφής (νυχτερινό τιµολόγιο).

Ειδικότερα, στη µία περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι η διαφοροποίηση ανάµεσα στις χρεώσεις που αναφέρονταν στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ ΑΕ και στις πραγµατικές καταναλώσεις οφειλόταν στη µη λήψη µέτρησης επί ενάµισι έτος.Στην άλλη περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ επέβαλε σε πολίτη χρέωση αναπροσαρµογής προκαταβολής έναντι κατανάλωσης (εγγύηση διακοπής ρεύµατος), για διακοπή που όµως δεν είχε πραγµατοποιηθεί, λόγω του ότι ο πολίτης ήταν δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιµολογίου. Στην τρίτη περίπτωση, ο πολίτης χρεωνόταν µε τιµολόγιο ηµερήσιας χρέωσης (κανονικό) για κιλοβατώρες που καταναλώνονταν στο ωράριο χαµηλής χρέωσης (νυχτερινό), λόγω βλάβης του µετρητή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε εγγράφως από την ∆ΕΗ ΑΕ την επανεξέταση των λογαριασµών, την αιτιολόγηση των χρεώσεων, την αναµόρφωση των οφειλών και την ακύρωση των λογαριασµών.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στις απαραίτητες διορθώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η ∆ΕΗ ΑΕ έκανε νέα τιµολόγηση από την οποία προέκυψε πιστωτική διαφορά η οποία επεστράφη στον πολίτη. Στην δεύτερη περίπτωση, διαγράφηκε η οφειλή από το λογαριασµό του δικαιούχου κοινωνικού οικιακού τιµολογίου, καθώς αποδείχτηκε ότι το ποσό είχε εσφαλµένα χρεωθεί στον πολίτη αυτόµατα µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος. Στην τρίτη περίπτωση, η βλάβη του διπλού µετρητή επιδιορθώθηκε, η οφειλή επαναϋπολογίστηκε και ο πολίτης έλαβε νέο διορθωτικό λογαριασµό.

Πηγή: Lawnet

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαθέτοντας πλέον μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

αναλαμβάνουμε την έκδοση:

 • Κανονικών συντάξεων γήρατος
 • Συντάξεων λόγω μείωσης της βιοποριστικής ικανότητας
 • Συντάξεων γήρατος για ιδιαίτερα μακρόχρονα ασφαλισμένους
 • Συντάξεων γήρατος για μακρόχρονα ασφαλισμένους
 • Συντάξεων γήρατος για βαριά ανάπηρους
 • Συντάξεων γήρατος για γυναίκες
 • Συντάξεων γήρατος λόγω ανεργίας ή ύστερα από μερική απασχόληση σε μεγάλη ηλικία
 • Συντάξεων χηρείας
 • Ορφανικών συντάξεων
 • Συντάξεων λόγω ανατροφής τέκνου
 • Συντάξεων εργοστασιακών / επικουρικών

 

Επιπλέον

 • Υπολογίζουμε για εσάς το ύψος της σύνταξης
 • Εξετάζουμε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή καταβολής σύνταξης καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις το ενδεχόμενο επιστροφής γερμανικών εισφορών
 • Υποβάλλουμε για εσάς την αίτηση απονομής κάθε είδους σύνταξης
 • Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προβαίνουμε στη νόμιμη μετάφραση αυτών
 • Παρακολουθούμε την πορεία της υπόθεσης
 • Ελέγχουμε την συνταξιοδοτική απόφαση του φορέας σας
 • Υποβάλλουμε και υποστηρίζουμε ενστάσεις

 

 

 

Καλέστε μας
Χάρτης