• +30.25410.70041

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Με αφορµή την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, η Deutsche Rentenversicherung Baden Württemberg επισηµαίνει ότι:

Συντάξεις που πληρώνονται από την Deutsche Rentenversicherung σε άτοµα τα οποία στο παρελθόν εργάστηκαν στη Γερµανία, θα συνεχίζουν να πληρώνονται κατά τη συνηθισµένη ηµεροµηνία και στο δικαιούµενο ύψος, στον τραπεζικό λογαριασµό που υπέδειξε ο δικαιούχος. Πληρωµές συντάξεων για το µήνα Ιούνιο 2015 (συντάξεις που καταβάλλονται τέλος του µήνα) και για το µήνα Ιούλιο 2015 (συντάξεις που προκαταβάλλονται) έχουν ήδη καταβληθεί από το Renten Service και δεν µπορούν πλέον να ανακληθούν. Σε περίπτωση που λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα προκύψουν προβλήµατα κατά την απόδοση των χρηµατικών ποσών, ευθύνεται για αυτό αποκλειστικά η τράπεζα του δικαιούχου. Η Deutsche Rentenversicherung δεν δύναται να επέµβει στις ελληνικές τράπεζες. Ως εκ τούτου συνίσταται, οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται άµεσα στις τράπεζες. Σχετικά µε τις επόµενες πληρωµές συντάξεων, µπορούν να δηλωθούν αλλαγές τραπεζικών λογαριασµών γραπτώς προς την Deutsche Post AG Niederlassung Renten Service 13496 Berlin, Deutschland.

Πηγή: Ιστοσελίδα Γερμανικής Πρεσβείας

 

Καλέστε μας
Χάρτης