• +30.25410.70041

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Από τον περασμένο Ιούλιο (07/2014) τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί βελτίωσης συνταξιοδοτικών παροχών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τα εξής θέματα:

•Το όριο ηλικίας για τη σύνταξη γήρατος για ιδιαίτερα μακροχρόνια ασφαλισμένους μειώθηκε

από το 65° στο 63° έτος της ηλικίας. Σύμφωνα με αυτό, όσοι γεννήθηκαν το 1951 και 1952 και έχουν

πραγματοποιήσει 45 χρόνια ασφάλισης, μπορούν να πάρουν σύνταξη γήρατος χωρίς μείωση από τον

επόμενο μήνα μετά τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους. Για όσους γεννήθηκαν από το

1953 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά στο 65° έτος της ηλικίας. Ασφαλισμένοι οι οποίοι

γεννήθηκαν από το 1964 και μετά μπορούν να πάρουν τη σύνταξη αυτή το νωρίτερο με τη

συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους

Αναφορικά με τα υπόλοιπα είδη συντάξεων γήρατος δεν επήλθε καμία αλλαγή.

•Για την ανατροφή παιδιών που γεννήθηκαν πριν από την 01.01.1992 αναγνωρίζονται πλέον

μέχρι συνολικά 24 μήνες ως χρόνος ανατροφής παιδιών. Συνταξιούχοι θα λάβουν από την 01.07.2014

μία αύξηση στη σύνταξή τους στο ύψος ενός συνταξιοδοτικού μορίου (ισοδυναμεί σήμερα με 28,14

Ευρώ), εφόσον έχει αναγνωριστεί η ανατροφή για τον 12° μήνα ζωής του παιδιού. Στις περιπτώσεις

αυτές οι ενδιαφερόμενοι (μητέρα ή πατέρας) θα λάβουν σχετική ειδοποίηση κατά το 3° τρίμηνο του

2014. Δεν πρέπει να υποβληθεί αίτηση.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι την 01.07.2014 δεν λαμβάνουν ακόμα σύνταξη (μητέρα ή

πατέρας), θα εξετάζεται κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης ή διαπίστωσης ασφαλιστικού χρόνου εάν

από τον 13° μήνα έως τον 24° μήνα ζωής του παιδιού/των παιδιών υπήρχε ανατροφή αναγνωρίσιμη

σύμφωνα με το ισχύον γερμανικό δίκαιο.

Όμως, η ύπαρξη χρόνου ανατροφής παιδιών και μόνο δεν είναι ακετή για να χορηγηθεί μία

σύνταξη. Για να έχει κανείς συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα πρέπει πάντα να πληρούνται οι

νομικές προϋποθέσεις για μία σύνταξη (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας, συμπλήρωση

απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης). Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης

προσμετρώνται και κοινοτικοί χρόνοι ασφάλισης (π.χ. στην Ελλάδα).

•Ο συμπληρωματικός χρόνος ασφάλισης στις συντάξεις λόγω μείωσης της βιοποριστικής

ικανότητας με έναρξη συνταξιοδότησης από 01.01.2014 και μετά, αυξάνεται κατά 24 μήνες. Για όσους

λαμβάνουν ήδη μία σύνταξη λόγω μείωσης της βιοποριστικής ικανότητας δεν αλλάζει τίποτα.

Πέραν αυτού, η Deutsche Rentenversicherung Baden Württemberg επισημάνει ότι ούτε με το

νέο Νόμο περί βελτίωσης συνταξιοδοτικών παροχών που τέθηκε σε ισχύ την 01.07.2014 δεν

είναι δυνατόν να πληρωθεί μία σύνταξη από εισφορές που έχουν επιστραφεί.

 

Καλέστε μας
Χάρτης