• +30.25410.70041

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαθέτοντας πλέον μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

αναλαμβάνουμε την έκδοση:

 

 • Κανονικών συντάξεων γήρατος 
 • Συντάξεων λόγω μείωσης της βιοποριστικής ικανότητας
 • Συντάξεων γήρατος για ιδιαίτερα μακρόχρονα ασφαλισμένους
 • Συντάξεων γήρατος για μακρόχρονα ασφαλισμένους
 • Συντάξεων γήρατος για βαριά ανάπηρους
 • Συντάξεων γήρατος για γυναίκες
 • Συντάξεων γήρατος λόγω ανεργίας ή ύστερα από μερική απασχόληση σε μεγάλη ηλικία
 • Συντάξεων χηρείας
 • Ορφανικών συντάξεων
 • Συντάξεων λόγω ανατροφής τέκνου
 • Συντάξεων εργοστασιακών / επικουρικών

 

Επιπλέον

 • Υπολογίζουμε για εσάς το ύψος της σύνταξης 
 • Εξετάζουμε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή καταβολής σύνταξης καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις το ενδεχόμενο επιστροφής γερμανικών εισφορών
 • Υποβάλλουμε για εσάς την αίτηση απονομής κάθε είδους σύνταξης
 • Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προβαίνουμε στη νόμιμη μετάφραση αυτών  
 • Παρακολουθούμε την πορεία της υπόθεσης 
 • Ελέγχουμε την συνταξιοδοτική απόφαση του φορέας σας 
 • Υποβάλλουμε και υποστηρίζουμε ενστάσεις 

 

Κλείστε ραντεβού μέσω Facebook.  Η γενική ενημέρωση φίλων του Facebook είναι δωρεάν. 

 

Καλέστε μας
Χάρτης