ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Διαθέτοντας πλέον μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ αναλαμβάνουμε την έκδοση: Κανονικών συντάξεων γήρατος  Συντάξεων λόγω μείωσης της βιοποριστικής ικανότητας Συντάξεων γήρατος για ιδιαίτερα μακρόχρονα ασφαλισμένους Συντάξεων γήρατος για μακρόχρονα ασφαλισμένους Συντάξεων γήρατος για βαριά ανάπηρους Συντάξεων γήρατος για γυναίκες Συντάξεων γήρατος λόγω ανεργίας ή ύστερα από μερική απασχόληση σε…