ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

στις 12 Νοεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11.11.2013

Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013

Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:Βασ. Σοφίας 15

106 74 – Αθήνα

Πληροφορίες:Κωνσταντίνα Καζάκου

Ελένη Κοντομηνά

Κωνσταντίνα Μαραγκού

Τηλέφωνο:213 1313154, -3126, -3164

Fax:

210 3389139

Email:e.kontomina@ydmed.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Είσοδος των δικηγόρων στις Δημόσιες Υπηρεσίες»

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση ορίζει διαφορετικό ωράριο εισόδου των δικηγόρων σε φορείς του δημοσίου παύει να ισχύει.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση/Συνθήκες εργασίας.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Καλέστε μας
Χάρτης