ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

στις 27 Σεπτεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για την “Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις” στον οποίο ενσωματώθηκε και τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία, στα πρότυπα του ν. 4043/2012:

α) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013:

α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές

β) Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται

γ)  υφ’ όρον απόλυση στο 1/3 πραγματικής έκτισης της ποινής για ναρκωτικά

Καλέστε μας
Χάρτης