ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 1-6-2013 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ 1-6-2013 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

στις 12 Σεπτεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

Από την  1η Ιουνίου του 2013 τέθηκε σε εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του  Ν. 3984/27.6.2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από θανόντες δότες με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. Το σχετικό νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί πριν από δύο χρόνια περίπου όμως τέθηκε σε ισχύ τώρα ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών. Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, η αφαίρεση ενός η περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανών πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3.  Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως με το  άρθρο 55 παρ.4 του Ν.4075/2012   (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012) προστέθηκε η φράση “και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειας  του“.

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρίζονται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσης τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωση του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η οποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η αρχική δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και θεωρείται ως μη γενόμενη.

 

Καλέστε μας
Χάρτης