ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ

στις 12 Σεπτεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν αναπτύσσονται τρέφονται ή αναπαράγονται υπό την στέγη ή τον κοινωνικό κύκλο του ανθρώπου και με τις φροντίδες αυτού είναι δε προορισμένα να χρησιμοποιούνται για το επάγγελμα, την φύλαξη της οικίας ή την διατροφή του κατόχου τους. Τέτοια ζώα είναι τα σκυλιά, οι κατσίκες, τα άλογα, οι αγελάδες

Κατά το άρθρο 924 ΑΚ ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για την ζημία που προξενήθηκε υπ` αυτού σε τρίτον. Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, την φύλαξη της κατοικίας ή την διατροφή του κάτοχου του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα ως προς την φύλαξη και την εποπτεία του ζώου. Συνεπώς είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα  για να αποτρέψει την πρόκληση ζημίας εκ μέρους του ζώου σε τρίτον (λ.χ. δέσιμο με λουρί, τοποθέτηση φίμωτρου κ.λ.π.).

Με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου καθιερώνεται λοιπόν η αντικειμενική ευθύνη του κάτοχου του ζώου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπαιτιότητα του, ενώ δια της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου θεσπίζεται για τα κατοικίδια ζώα η νόθος αντικειμενική ευθύνη στηριζόμενη σε εικαζόμενο πταίσμα αυτού για την φύλαξη και εποπτεία του ζώου.

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος μπορεί ν` απαλλαγεί από την ευθύνη του αν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα για την φύλαξη και εποπτεία του ζώου ή ότι η ζημία θα προκαλούνταν ακόμη κι αν αυτός είχε επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια ως προς τη φύλαξη και εποπτεία του ζώου.

Η ευθύνη του κατόχου του ζώου, ανεξάρτητα αν βασίζεται στην παραγρ. 1 ή στην παραγρ. 2 του άνω άρθρου μπορεί να μετριασθεί ή να παύσει τελείως κατά τους όρους του άρθρου 300 ΑΚ, αν δύναται να αποδοθεί στον ζημιωθέντα πταίσμα.

Καλέστε μας
Χάρτης