ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

στις 12 Σεπτεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣτΕ 1032/2013 – Τμ. Δ΄

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ.

Το κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004 μέτρο της δέσμευσης από το ΣΔΟΕ των τραπεζικών λογαριασμών και οιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων ελεγχομένου προσώπου για εκτεταμένη φοροδιαφυγή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Καλέστε μας
Χάρτης