ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΛΙΔΗ

ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ;

ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ ΣΥΧΝΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ;

στις 12 Σεπτεμβρίου, 2013, Δημοσιεύτηκε από ,

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που ο οδηγός που δανείστηκε το αυτοκίνητό σας προκαλέσει ατύχημα βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρία που έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας  – εφόσον η κατανάλωση του αλκοόλ συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος – δικαιούται να στραφεί εναντίον σας και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε ως αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα.

Ανάλογα κινδυνεύετε ως ιδιοκτήτης να πληρώσετε  για

– ζημιές που προκλήθηκαν με το αυτοκίνητό σας από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν είχε την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματός σας.

– ζημιές που προκλήθηκαν με το αυτοκίνητό σας από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση  τοξικών ουσιών, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

– ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό ο οποίος χρησιμοποίησε το όχημά σας για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

 

Καλέστε μας
Χάρτης